Solceller Örebro

Vi kan hjälpa dig med installationen av ekonomiska och miljövänliga solceller på villor, radhus och flerbostadshus.

Bra pris på Solceller i Örebro

Våra medarbetare är behöriga och har den kompetens som behövs för att slutföra ett fullödigt solcellsprojekt – vi säljer, installerar och utför service på solceller i Örebro.

Har du några frågor om solceller är du alltid välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning – vi hjälper dig att komma igång med solceller till ett bra pris!

Installation av kvalitativa solpaneler

Vi gör det lätt för dig att utvinna och verkligen ta vara på solens energi. Våra erfarna och kunniga installatörer installerar bästa tänkbara utrustningen på ditt tak.

Vi inleder arbetet med att undersöka takets förutsättningar och räknar ut vilken potential som finns för att utvinna solenergi på ditt tak.

Vi räknar även ut kostnaden och hur mycket du kan spara på dina solceller. Därefter bestämmer vi hur många paneler som behövs och var de bäst placeras för effekt och utseende samt ett bra datum för installationen.

Dina solceller kommer att bli en bra investering på lång sikt och producera ren och billig ström i minst 25 år. Kom ihåg att du kan även ta betalt för den el som du inte använder själv.

Solceller Örebro – några fördelar

  • Solenergi är en förnybar och miljövänlig energikälla.
  • Solcellerna drar inget bränsle, leder inte till utsläpp och är billiga i drift.
  • Hållbarheten är lång, ett modernt system ska hålla i upp till 30 år.
  • Spara på elräkningen genom att använda elen från dina egna solpaneler i Örebro.
solceller och solpaneler på tak

1) Solen – en suverän energikälla

Solenergi är en ren och förnybar energi som kan användas för att driva bostäder, företag och fordon. Det är en effektiv och kostnadseffektiv energiform som minskar utsläppen av växthusgaser. Solenergi fungerar genom att solljus omvandlas till elektricitet eller värme genom solceller eller termiska solfångare. 

Solpaneler är ett utmärkt sätt att dra nytta av solenergi eftersom de fångar upp solens strålar och omvandlar dem till användbar elektrisk energi. Att installera solpaneler på taket är ett enkelt sätt att minska ditt koldioxidavtryck och samtidigt minska elräkningen. 

2) Så fungerar solenergi 

Solenergi är en förnybar energikälla som kan användas för att generera elektricitet, värma vatten och luft med mera. Solenergi fungerar genom att solens ljus fångas upp och omvandlas till elektricitet med hjälp av fotovoltaiska celler, även kända som solpaneler. Dessa celler består av halvledare som absorberar fotoner från solljuset och frigör elektroner genom en process som kallas den fotovoltaiska effekten. På detta vis skapas el av solens strålar.

3) Solenergi Örebro – låt ditt tak bli en energikälla

Energin som produceras kan användas på många sätt. Omedelbart för belysning eller uppvärmning, för lagring i batterier eller transporteras ut på det kommunala elnätet.  För att solcellernas effekt ska bli användbar, seriekopplas de vanligen i en solcellspanel. På det sättet kan spänningen anpassas till en likströmsanläggning. 

4.  Solceller är en riktig värdehöjare

Solpaneler i Örebro är en mycket bra investering eftersom de höjer värdet på din bostad. Det kan handla om en värdehöjning på hundratusentals kronor för ett hus med solceller. Detta gäller även för hus som har relativt små anläggningar – det krävs alltså ingen jättesatsning för att få till en installation som lönar sig i det långa loppet. 

Välkommen till solinstallation.se – vi installerar solceller på ditt tak i Örebro på ett säkert sätt!

solpaneler på tak

Vi hjälper såväl privatpersoner som företag i Örebro med närområde att hitta in på ett miljövänligt spår genom att låta oss installera solceller på tak till ett bra pris.

Installerade solceller, Bra support från första möte till installerad anläggning.
Anders Johansson
Jag har installerat solceller med dem, Jag kände trygghet igenom hela processen tack vare att dem har alla behörigheter med elektriker & montörer i lika bolag. Rekommenderas starkt.
Jan A

Hur fungerar det här med solceller egentligen?

Vi har sammanställt en solcellsguide som berättar hur vi brukar gå tillväga och vad som krävs för att kunna genomföra en installation.

Solcellsguiden

Vad andra säger om oss

”Installerade solceller - bra support från första möte till installerad anläggning.”

Anders Johansson